Pistolskytte - en sport för Dig?

Pistolskytte, en sport och fritidssysselsättning för ung och gammal, man och kvinna.

Varför börjar man med pistolskytte? För att man tycker att det är roligt att "skjuta prick". För att tävla, med andra och med sig själv. För att umgås med kamrater med samma intresse.

Skyttarna är indelade i klasser allt efter ålder och skjutskicklighet. Hela familjen kan vara med och tävla mot jämnbördiga.

Gå med i en klubb!

För att kunna börja med pistolskytte går man med i en pistolskytteklubb. Runt om i landet finns c:a 650 klubbar, länsvis indelade i pistolskyttekretsar. Riksorganisationen heter Svenska Pistolskytteförbundet. Många pistolskytteklubbar är dessutom anslutna till Svenska Sportskytteförbundet.

När Du kommit i kontakt med en klubb är det ofta så att Du får vänta ett tag för att bli medlem. Intagning av nya medlemmar sker ofta i samband med de utbildningstillfällen som anordnas av klubben. Utbildningen ger Dig de grundläggande kunskaperna för att Du ska kunna skjuta och för att Du inte ska utgöra en fara för dina skyttekamrater. Säkerheten vid hanterandet av vapen är mycket viktig. Under utbildningen får Du låna vapen av klubben.

Ungdomar kan börja skjuta luftpistol i 9 – 10 års åldern. När man är 14 – 15 år kan man börja skjuta "krutvapen".

Klubben har en skjutbana där Du kan träna och skjuta klubbtävlingar. Luftpistol skjuts på 10 m på en inomhusbana och krutladdad pistol skjuts på 25 m, utomhusbana. På några orter finns även inomhusbana för krutskytte. Luftpistolskytte bedrivs huvudsakligen under den mörka årstiden och krutskytte under vår, sommar och höst, då man kan vara ute.