MALMÖHUSPISTOLSKYTTEKRETS FÄLTSKYTTESERIE VAPENGRUPP C
DIVISION 3
F1 2013-02-24       F2 2013-03-03       FÖRENING   POÄNG   SKJUTPOÄNG
           
BIL - BED 128 - 130 BED - HÖR 0 - 0 Billesholm-Ekeby Psk 17 1288
TSF - YST 113 - 129 YST - BIL 0 - 109 Lilla Bedinge Pk 16 1123
FAL - HÖR   108 - 42 FAL - TSF   0 - 40 Ystads Pk 10 569
Trelleborgs Psf 7 814
F3 2013-03-10       F4 2013-03-24       Falsterbonäsets Psk 2 453
        Hörby Psk   0   162
BIL - HÖR 116 - 0 FAL - BED 89 - 99
YST - FAL 125 - 41 HÖR - YST 0 - 130
TSF - BED   120 - 121 BIL - TSF   141 - 120
KM 2013-04-14     SKM 2013-05-05    
       
BED - YST 154 - 0 BED - BIL 94 - 134
TSF - HÖR 0 - 0 YST - TSF 0 - 61
FAL - BIL   0 - 171 HÖR - FAL   0 - 0
F5 2013-10-13       F6 2013-10-20      
       
HÖR - BED 47 - 136 HÖR - BIL 40 - 124
BIL - YST 132 - 0 FAL - YST 90 - 122
TSF - FAL   118 - 80 BED - TSF   123 - 116
F7 2013-11-03       FIGURSKJUTN. 2013-11-16
       
BED - FAL 135 - 45 YST - BED 0 - 131
YST - HÖR 63 - 33 HÖR - TSF 0 - 0
TSF - BIL   126 - 126 BIL - FAL   107 - 0