Välkommen till vår hemsida. 

Här finns information som är gemensam för våra medlemsklubbar, kretsens tävlingskalender med resultat och annat matnyttigt för den som skjuter pistol som sport.

Historia

1945 gjorde Malmö Skyttegilles Pistolklubb en skrivelse till klubbarna i Malmöhus län med ett förslag om att bilda en pistolskyttekrets i länet. Den 11 juni 1945 bildades Malmöhus Pistolskyttekrets. Årsavgiften fastställdes till 5 kr per förening.

Årsboken 2020, finns även under Dokument/Årsböcker

 

Grundutbildning i PPC 2024!

Utbildningen vänder sig till pistolskyttar med eget grovkalibrigt vapen som är intresserade av att börja träna/tävla i PPC (Precision Pistol Competition) och som är aktiva medlemmar i en förening ansluten till Svenska Pistolskytteförbundet. Utbildningen omfattar teoretiska och praktiska moment, skriftligt prov samt deltagande i match (ej samma dag).

Inbjudningar ligger under Program.

2024-04-20
2024-04-27

 

 

Kretsens årsböcker

Finns för nerladdning under Dokument eller Klicka Här...