Välkommen till vår hemsida. 

Här finns information som är gemensam för våra medlemsklubbar, kretsens tävlingskalender med resultat och annat matnyttigt för den som skjuter pistol som sport.

Historia

1945 gjorde Malmö Skyttegilles Pistolklubb en skrivelse till klubbarna i Malmöhus län med ett förslag om att bilda en pistolskyttekrets i länet. Den 11 juni 1945 bildades Malmöhus Pistolskyttekrets. Årsavgiften fastställdes till 5 kr per förening.

Årsboken 2020, finns även under Dokument/Årsböcker

Tävlingar 2021 uppdaterat 21-06-12

Kretsstyrelsens ambition är att vi ska kunna återgå till att arrangera kretstävlingar från och med den 15e juli då alla de restriktioner, som för närvarande begränsar oss, släpps enligt den plan som nu ligger. Vår bedömning är att det efter den 15e juli, givet att smittläget ej förvärras, skall kunna gå att arrangera tävlingar i princip som det har gjorts historiskt sett med servering och normalt avstånd i skjuthallarna.

 

Kretsens årsböcker

Finns för nerladdning under Dokument eller Klicka Här...