Välkommen till vår hemsida. 

Här finns information som är gemensam för våra medlemsklubbar, kretsens tävlingskalender med resultat och annat matnyttigt för den som skjuter pistol som sport.

Historia

1945 gjorde Malmö Skyttegilles Pistolklubb en skrivelse till klubbarna i Malmöhus län med ett förslag om att bilda en pistolskyttekrets i länet. Den 11 juni 1945 bildades Malmöhus Pistolskyttekrets. Årsavgiften fastställdes till 5 kr per förening.

Årsboken 2020, finns även under Dokument/Årsböcker

Tävlingar 2021 uppdaterat 21-07-04

Kristianstads- och Malmöhus pistolskyttekretsar samarbetar sedan lång tid med program för kretstävlingar med ett gemensamt tävlingsprogram.

Vi informerade tidigare att kretstävlingarna kan komma att återupptas efter den 15 juli och det är fortsatt vår avsikt att så ska kunna ske. Vi är också eniga om att detta förutsätter att anvisningarna runt pandemin medger att vi kan genomföra våra kretstävlingar enligt de anvisningarna. Vidare så har vi en dialog med arrangörerna för att också de anser sig att man kan genomföra arrangemangen både på ett säkert sätt men också på ett tävlingsmässigt sätt.

Just för dagen råder det fortsatt en del oklarheter om hur steg 3 i återgången till normala förhållanden påverkar möjligheterna, bland annat med vilket avstånd som gäller mellan skyttar i skjuthallarna.

Efter gemensamma diskussioner mellan kretsarna föreligger nu följande plan.

L-kretsens P4 och MS i Lönsboda flyttas till den 8 augusti.
L-kretsens P5 den 25 juli förläggs till Hässleholms nya skjutbana.
M-kretsens KP 4 i Landskrona ställs in
L-kretsen arrangerar KM Milsnabb A o R i Vinslöv 14 augusti
L-kretsens KM Milsnabb B o C genomförs som planerat den 15 aug
M- o L-kretsarnas gemensamma P6, KP5 arrangeras enligt plan i Kristianstad den 22 aug 

Kretsens årsböcker

Finns för nerladdning under Dokument eller Klicka Här...